كرين هاي خاص

كرين هاي خاص

اين دستگاه براي نصب قطعات بر روي نما استفاده مي شود

ميني كرين گردان متحرك

  • کد محصول: MBG 700
  • ظرفیت: 700 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

اين دستگاه براي نصب قطعات نما كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر

ميني كرين گردان بوم متحرك

  • کد محصول: MBG 400
  • ظرفیت: 400 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

اين دستگاه براي قطعات پيش ساخته روي نما ساختمان كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر