ميني تاوركرين

ميني تاوركرين

براي جا به جايي مصالح

ميني تاور كرين گردان

  • کد محصول: متحرك
  • ظرفیت: يك تن
  • انرژی: سه فاز

براي جا به جايي مصالح و انتقال ريل هاي ماشين روف و مصالح ساختماني و قطعات روي نما كار...

اطلاعات بیشتر

ميني تاور كرين گردان

  • کد محصول: ثابت
  • ظرفیت: 700 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

براي جابه جايي مصالح مورد استفاده قرار ميگيرد

اطلاعات بیشتر