وينچ

وينچ

براي حمل بار در ارتفاع يا كشش بار در روي زمين

وينچ

  • کد محصول: دوكاره - ثابت
  • ظرفیت: 700 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

براي حمل بار در ارتفاع يا كشش بار در روي زمين

اطلاعات بیشتر