بالابرهای گردان

بالابرهای گردان

بالابرهای گردان مناسب ساختمان ها و پروژه های بزرگ طراحی و تولید شده است.

بالابر گردان

  • کد محصول: BG 1000
  • ظرفیت: 1 تن
  • انرژی: سه فاز

اين بالابر براي ساختمان هاي بزرگ طراحي شده و قابلیت چرخش بدور خود را دارد.

اطلاعات بیشتر