میکسرهای بتون و بتونیر

میکسرهای بتون و بتونیر

این گروه از محصولات جهت تولید انواع بتون با نیازهای خاص طراحی و تولید شده است.

ميكسر بتون فرمان گيربكسي

  • کد محصول: BV300
  • ظرفیت: 250 لیتر
  • انرژی: تکفاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتون طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر

ميكسر بتون

  • کد محصول: BV300
  • ظرفیت: 250 لیتر
  • انرژی: تکفاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتون طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر

ميكسر بتون فرمان گيربكسي

  • کد محصول: BH350
  • ظرفیت: 350 لیتر
  • انرژی: تکفاز

اين محصول براي ساخت و ميكس بتون طراحي شده است.

اطلاعات بیشتر