ميني كرين گردان

ميني كرين گردان

بالابر گردان

بالابرگردان 700 كيلوگرمي سه فاز

  • کد محصول: BG 700
  • ظرفیت: 700 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

بالابر داراي كليد فرمان سيار مي باشد

اطلاعات بیشتر

بالابرگردان 1000 كيلوگرمي سه فاز

  • کد محصول: BG 1000
  • ظرفیت: 1000 كيلوگرم
  • انرژی: سه فاز

بالابر داراي كليد فرمان سيار مي باشد

اطلاعات بیشتر

ميني كرين گردان متحرك با بوم متحرك

  • کد محصول: متحرك
  • ظرفیت: يك تن
  • انرژی: سه فاز

براي نصب شيشه و قطعات روي نما ساختمان كاربرد دارد

اطلاعات بیشتر