باكت هرمي

باكت هرمي

باكت هرمي

باكت هرمي خاك

سريع ترين باكت براي جا به جايي خاك

مشخصات فنی
بدنهاز ورق صنعتي
شاسياز ناوداني

  • براي جا به جايي خاك و سنگ و اجناس فله با ابعاد مختلف استفاده مي شود


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید