باكت قايقي

باكت قايقي

باكت قايقي

باكت خاك قايقي

براي جا به جايي خاك و ماسه و مصالح فله و مصالح بسته بندي شده مانند سنگ و كاشي و سراميك كاربرد دارد

مشخصات فنی
بدنهاز ورق
شاسياز قوطي پروفيل

  • براي جا به جايي خاك و ماسه و مصالح فله و مصالح بسته بندي شده مانند سنگ و كاشي و سراميك كاربرد دارد


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید