باكت قايقي

باكت قايقي

باكت قايقي

باكت خاك قايقي

براي جا به جايي خاك و ماسه و مصالح فله و مصالح بسته بندي شده مانند سنگ و كاشي و سراميك كاربرد دارد

مشخصات فنی
بدنهاز ورق
شاسياز قوطي پروفيل      تا کنون نظری ثبت نشده است

    دیدگاه خود را بنویسید