باكت بتن تخليه زير شيلنگ خور

باكت بتن تخليه زير شيلنگ خور

باكت بتن تخليه زير شيلنگ خور

شيلنگ خور

براي بتن ريزي ستون و ديوار برشي با ارتفاع هاي بلند و سقف مناسب ميباشد

مشخصات فنی
تخليهزير

  • تخليه زير + جاي نفر + شيلنگ


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید