باكت هرمي خاك

باكت هرمي خاك

باكت هرمي خاك

باكت هرمي تخليه زير

براي پر كردن خاك پشت ديوار بتني كاربرد دارد

مشخصات فنی
دربدوقلو

  • براي جا به جايي خاك كاربرد دارد
  • براي پر كردن خاك پشت ديوار بتني كاربرد دارد


    تا کنون نظری ثبت نشده است

دیدگاه خود را بنویسید