جرثقيل سقفي مدرن و اتوماتيك كارخانجات بهنوش ايران

بنابر سفارش اين مجموعه طراحي و ساخت جرثقيل سقفي اتوماتيك براي اين مجموعه انجام گرفته است .

زمان اوليه طراحي و ساخت اين جرثقيل يك ماهه بوده و در مدت دو هفته كاري نصب و راه اندازي آن انجام شده است. از اين رو محصول نهايي توانسته است مطابق با استاندارد هاي جهاني و بالاترين كارايي مورد استفاده قرار گيرد.

مشتری :
گروه كارخانجات بهنوش ايران
نوع محصول :
جرثقيل سقفي تمام اتوماتيك
تکمیل در :
مهرماه 97
مکان :
تهران، اتوبان تهران -كرج
مهندس ناظر :
مهندس كريمي

ديدگاه مشتريان كاريران

نیازمندی هاي پروژه